Nikkei Manor and Seattle Keiro – 2/9/2014

We sang Sukiyaki, Nanatsu no Ko, Sakura, Tanchame, Furusato, Du Con(Etsuko-san), Hana wa Saku, Makenaide, Yesterday, Singin’ in the Rain and When You’re Smiling.

Leave a Reply