McDonald Elementary School International Night – 5/16/2015

We sang Nanatsu no Ko, Furusato ~ Koinobori ~ Chatsumi, Kimiwo Nosete, Uewo Muite Aruko and Totoro.

Leave a Reply