SEATTLE KEIRO & NIKKEI MANOR – 3/24/2018

We performed “Just Be Happy” “Kojo no Tsuki” “Toryanse” “Edo no Komoriuta” “Zui Zui” “Tshotsholoza” “Shimauta” “Sound of Music”.

Leave a Reply